Hele dyrepensionen er indhegnet, der er fem store luftegårde.

Hver hund har sin egen boks med udegård, som er overdækket, der er installeret gulvvarme i halvdelen af dyrepensionen.

 

Boksene/ er indrettet, og godkendt ifølge love og regler, fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Der forefindes godkendte karantæne bokse, særskilt selve dyrepensionen, skulle en hund blive syg.

 

Der kontaktes dyrlæge. Hvis ikke andet er oplyst, så vores tilknyttet dyrlæge.

 

Der bliver rengjort både morgen og aften

+ ekstra ved særtilfælder.

 

 Tilsyn og kontrol i Dyrepension-Damgaard:

 

Dyrlægen der behandler dit dyr hjemme hos dig.

 

Dyrlæge Audrius Furmonavicius.

Er uddannet dyrlæge fra den kongelige Veterinære Landbohøjskole 1998, og han har 20 års erfaring som dyrlæge fra praksis på Fyn, i Ribe, Gram, Rødding og Vejen.

Mobil:40 76 44 78

Mail:audrius@mail.dk

 

********************************************** 

Godkendelse af dyrepension.

Fødevareregion Vest. Veterinærafdeling Syd godkender, 

virksomheden Ribelandvej 22, 6510 Gram, som hundepension

i henhold til bekendtgørelse 1466 af 12/12/2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

samt hundepensioner og hundeinternater.

Dyrepension-Damgaard's opgave er primært Hundepension